KTU regioninis mokslo centras

KTU regioninis mokslo centras
Visual identity design

Logotype, stationery.